Dokumenty

Naše dokumenty, jimiž se spravujeme.

Dokumenty | Publikace | Odkazy

Členové sdružení Civitas Pragensis se zabývají i odbornou činností a výzkumem dobových reálií a historie obecně. Na toto téma publikovali již několik knih, na které bychom vás rádi upozornili. Knihy lze zakoupit u všech knihkupců nebo přímo u nakladatele.

Husitský válečník – Kdo byli boží bojovníci…
Matěj Matuška, Jan Syka


Wágner, Embelton… a nyní Matuška a Syka! Kniha o válce a válečnících husitské doby, která by neměla chybět v knihovně žádného fanouška historie a vojenství. Fotografiemi a ilustracemi Jana Syky doplněná publikace pojednává o Božích bojovnících i jejich protivnících, o životě během vojenského tažení, o taktice, zbraních, zbrojích i odívání. Bez nadsázky nejucelenější přehled válečnictví doby husitské, který náš knižní trh nabízí.
kniha


Kuchyně pozdního středověku
Monika Feyfrlíková


Kniha o jídle a vaření v období pozdního středověku se zaměřením na České země husitské doby. Pojednává nejen o surovinách, jejich přípravě, zařízení kuchyní a způsobech obstarávání potravy, ale i o kultuře stravování. Vše je doplněno množstvím fotografií. Kniha je také interaktivní, neboť je doplněna řadou receptů, podle nichž si můžete zkusit uvařit nefalšované středověké jídlo!
kniha


Jan Smiřický ze Smiřic † 1453
Jakub Jiří Jukl


Titul věnovaný málo známé, ale přesto významné osobnosti husitských válek. Čtenář může sledovat fascinující cestu chudého smiřického zemana z malé tvrze na Hradecku až na vrchol společenské pyramidy i jeho náhlý pád. Zároveň je kniha vhledem do opomíjené problematiky konzervativní husitské šlechty, která se cítila být blíže ke katolíkům než k radikálním táboritům a sirotkům, přesto však, jako Jan Smiřický, nikdy nezradila kalich.
kniha


Adamité - Historie a vyhubení husitských naháčů
Jakub Jiří Jukl


První vydaná monografie o adamitech od doby Josefa Dobrovského. Kniha pojednává o známé, ale málo prozkoumané sektě husitských naháčů, jejíž existenci část historiků zcela popírala. Není divu, jejich příběh, plný vražd a sexuálních výstřelků, je i pro nás stěží uvěřitelný. Přesto se čtenář na stránkách knihy přesvědčí, že adamité skutečně existovali a bude moci sledovat jejich příběh od počátku až po krvavý konec na ostrově řeky Nežárky.
kniha