Hra o Kracavu | Reálie | Důležité informace | Pravidla | Strany | Registrace
  1. Bez přihlášení se není možné zúčastnit Hry o Kracavu.
  2. Přihlašování bude probíhat od 1. 3. 2019 do 15. 5. 2019, přihláška je platná po uhrazení účastnického příspěvku, který je 300 Kč. (Příspěvek pokrývá pronájem Curia Vítkov, ToiToi, herní předměty, herní jídlo a pití, náklady spojené s organizací.) Příspěvek je nevratný, registraci ale lze po předchozí domluvě převést na náhradníka. Odesláním registračního formuláře souhlasíte s pravidly akce a také s tím, že fotografie s vámi, pořízené na akci, mohou být dále volně použity pro propagaci akce.
  3. V rámci jednodušší komunikace preferujeme přihlašování po skupinách, přihlásit se ale samozřejmě můžete i individuálně.
  4. Vyplňte registrační formulář.
  5. Po zpracování registračního formuláře budete prostřednictvím e-mailu vyzváni, abyste poslali fotky své výzbroje a výstroje. (Netýká se těch, co se již účastnili Dobývání hradu Sion.)Po kontrole splnění mustruňku vám bude e-mailem posláno číslo účtu s přiděleným variabilním symbolem.
  6. Uhraďte registrační poplatek (viz. důležité informace) a budeme se na Vás těšit.