LARP Odúmrť

Základní informace | Praktické informace | Přihlašování | Kontakt a autoři

Odúmrť je historický larp, odehrávající se na vesnici na samém konci husitských válek. V těsné blízkosti vesnice právě probíhá obléhání hradu Sion.

Vesnice je po válce vylidněná a ani staré spory válka příliš neotupila. Samotný rychtář je na smrtelné posteli a bez legitimních mužských potomků. Pokud má po generace budovaný majetek zůstat v rodině, bude třeba nashromáždit značné jmění a vyplatit tzv. odúmrť.

Hra se pokouší přiblížit život na vsi v pohnuté době husitských válek. Organizace zajišťuje jídlo, kostýmy i ubytování. Postavy i příběhy jsou taktéž předpřipraveny organizátory.

Odúmrť je civilní historická hra. Očekávejte obyčejné osudy obyčejných vesničanů, které by se v té době mohly skutečně odehrát. I když se larp pokouší o jistou historickou přesnost, pořád na první místo staví hratelnost a zážitek hráče.

Styl hry je na pomezí dramatického a imerzního přístupu, blíže k dramatickému. (Terminologie je vzatá z trojcestného modelu. Pokud nevíte o co jde, více například zde.)

Ve stejnou dobu probíhá na místě a v okolí historická železná bitva Dobývání hradu Sion, takže husitské války nebudou jen něco, o čem se mluví, ale přímou součástí hry. Bitva nebude larp rušit, naopak - bude sloužit jako jeho plánované zpestření a kulisa.