O nás

Civitas Pragensis vzniklo v roce 2010 a v současné době sdružuje třicet členů z různých míst České republiky. Náš spolek se podílí na celé řadě kulturních a vzdělávacích akcí spojených s tématikou husitství a středověku u nás i v zahraničí. Jednou z hlavních náplní projektu je snaha rekonstruovat pěší šik s ukázkou dobové taktiky a střelby. Dále jsme schopni prezentovat, jak pravděpodobně mohlo vypadat vojenské ležení, stará řemesla související se stravováním, textilní produkcí, písařstvím a různé kulturní aktivity spojené s pražským měšťanským prostředím. Hlavní důraz klademe na co nejvyšší míru autenticity v oblasti hmotné kultury, což vyžaduje průběžná bádání v oblasti historie, archeologie a dalších příbuzných vědecko-vědních disciplín. Někteří naši členové se věnují psaní vědeckých a populárně naučných publikací. Spolupracovali jsme také při natáčení televizních dokumentů věnujících se období husitských válek.