Sion | Co je Dobývání hradu Sion? | Důležité informace | Pravidla | Strany | Registrace

Letošní ročník Dobývání hradu Sion proběhne 30. 6. – 1. 7. 2017 a bude pouze pro šermíře, bez bitvy pro diváky. (Ta se bude odehrávat až na podzim v rámci akce Roháč na Sioně 16. 9. 2017). Dobývání hradu Sion se odehrává na základě historických reálií (i když se v některých ohledech mohou lehce vzdalovat od výkladů historiků) a spojuje prvky LARPu a bitvy typu „Panská“. Výsledek hry není dopředu dán a tak záleží jen na chrabrosti a důmyslnosti obránců a obléhatelů, zda Jan Roháč z Dubé hrad před obléhateli, v jejichž čele stojí Hynce Ptáček z Pirkštejna, ubrání či nikoliv. Bližší informace o reáliích naleznete zde.

Letos nově bude také v rámci Dobývání hradu Sion paralelně probíhat historický komorní LARP Odúmrť.