Sion | Co je Dobývání hradu Sion? | Důležité informace | Pravidla | Strany | Registrace

I pro letošní rok bude nutná předchozí registrace. Prosíme, abyste na to dbali a respektovali data přihlašování. Organizátorům usnadníte práci a sami si zajistíte kvalitnější zážitek ze hry, protože pak pro nás zbyde dostatek času na její přípravu, který bychom jinak museli věnovat obesílání informací potenciálním zájemcům o účast. Pokyny pro registraci naleznete zde. Připomínáme, že přihlášky jsou platné až po uhrazení registračního poplatku (díky němu pro vás budeme moci připravit opět o něco propracovanější zábavu a umožní se tak například pořízení dalších herních rekvizit). Registrace bude spuštěna 1. 4. 2017 a bude trvat do 31. 5. 2017. Registrační poplatek bude do 31. 5. 250,- Kč, po 31. 5. 300,- Kč. Poplatek pro nehrající je 30,- Kč. Z příspěvku se hradí pronájem louky, náklady spojené s dovozem vody, pronájem ToiToi, chod WC, náklady na výrobu herních předmětů a další výdaje spojené s organizací akce. Děti do 15 let registrační poplatek nehradí a nese za ně plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce. Mladiství od 15 do 18 let se hry smí účastnit pouze tehdy, pokud doloží náležitě vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář.Děti mladší 15 let bez výjimky se herní části účastnit nemohou.

Časově vymezené období pro vybavení účastníků je 1330 – 1440. Luky a šalíře prosím nechte i letos doma. Prosím přečtěte si pečlivě podmínky mustruňkuať se vyhnete případným nepříjemnostem a komplikacím. Vybavení budou na místě kontrolovat osudi. Pokud si nejste jisti, zda podmínky mustruňku splňujete, případně potřebujete pomoc s vaším dovybavením, neváhejte a napište na kontaktní e-mail akce.

Na místě bude opět k dispozici pitná voda, dřevo, WC (pro obránce ToiToi na parkovišti u hradu), dole na louce výčep piva.

Obránci budou tábořit u hradu Sion, kde bude zajištěna ToiToi a voda. Obléhatelé na louce pod hradem. Příjezd na akci je možný od pátku. Účastníci se na místě nahlásí na prezentaci, kde se dozvědí, kde mohou postavit svůj tábor, zaparkovat automobil a další důležité informace. Tam také přinesou své zbraně ke kontrole a schválení, vyzvednou si fáborky pro nebojující, pytle na odpadky a mladiství odevzdají náležitě vyplněný formulář. Před odjezdem se opět na prezentaci odhlásí a ukáží, že místo, kde tábořili, je v uklizeném stavu, tzn. zakopané ohniště, sesbírané odpadky, odtahané dřevo. Majitelé psů nesou plnou zodpovědnost za chování svých zvířecích mazlíčků.

Hra začíná v pátek ve 22:00 a nově bude pokračovat až do sobotních cca 18:00 hodin. V této době nebude možné vjet s autem do blízkosti tábora. Naplánujte si tak prosím svůj páteční příjezd před zahájení hry, abyste nekazili atmosféru ostatním. Pro noční boj se mohou použít pouze dřevěné zbraně. U dřevcových zbraní se dá použít neokovaný konec pro boj. Hráči ve vyloženě podnapilém stavu se těchto aktivit neúčastní. Za herní peníze si bude možné v rámci hry koupit něco k snědku, k pití a služby různého druhu.