Civitas-Pragensis

Sněm Sub utraque, které sdružuje spolky věnující se období husitských válek, letos organizoval náš spolek Civitas Pragensis spolu s Ogary Pogoni. Uspořádali jsme jej na louce u památníku bitvy u Lipan, která má báječného génia loci, na sklonku léta ve dnech 28. – 30. 8. 2020. Kromě nudné politiky jsme se na něm věnovali také vojenskému nácviku a nemohla chybět ani polní mše.

Sněm Sub utraque, které sdružuje spolky věnující se období husitských válek, letos organizoval náš spolek Civitas Pragensis spolu s Ogary Pogoni. Uspořádali jsme jej na louce u památníku bitvy u Lipan, která má báječného génia loci, na sklonku léta ve dnech 28. – 30. 8. 2020. Kromě nudné politiky jsme se na něm věnovali také vojenskému nácviku a nemohla chybět ani polní mše. Celý program korunovala hostina o pěti chodech, doprovázená úžasnou hudbou, při které nebylo o zábavu, ale i dramatické okamžiky nouze. Zábava se potom protáhla až do pozdních ranních hodin.