Zájmový spolek Civitas-Pragensis, IČ: 26592461, se sídlem Za školou 43, 198 00, Praha, zapsána v rejstříku  vedeném u MS V Praze, oddíl L 12688 /dále jen „správce“/ je provozovatelem webových stránek https://civitas-pragensis.cz /dále jen jako „internetové stránky“/. Pro správnou funkci internetových stránek je v některých případech nezbytné umístit na zařízení návštěvníka internetových stránek tzv. cookies soubory.

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na zařízení návštěvníka prostřednictvím kterého návštěvník k internetovým stránkám přistupuje. Díky těmto souborům si stránky po určitou dobu mohou pamatovat preference a úkony návštěvníka /např. zobrazovací preference jako jazyk nebo velikost písma apod. nebo přihlašovací údaje/. Tyto údaje pak při opakované návštěvě internetových stránek nemusí návštěvník zadávat znovu.