Popis projektu

Ve středověku se podle oděvu obvykle na první pohled poznalo, ke které společenské vrstvě jeho majitel patří. Zda se jedná osobu duchovní nebo světskou, tedy šlechtice, měšťana či vesničana. V období husitských válek by se dokonce mohlo podle určitých znaků poznat, zda se jedná o radikálního či umírněného husitu nebo katolíka. Oděv také mohl napovědět, jakému se kdo věnoval povolání. Vedle funkčnosti oděvů a doplňků hrála zkrátka móda svou podstatnou roli i v této době.
Publikace poskytne čtenáři nejenom ucelenou představu o tom, jak se oblékali naši předkové v 15. století a jak pomocí oděvu dokázali projevit svoje postoje i náboženské přesvědčení, ale může být i cenným průvodcem při výrobě oděvu pro reenactory či divadelní a filmové kostýmní výtvarníky.
Obsah knihy vychází z dlouholetých výzkumů a poskytuje vhled do podoby oděvní kultury. Obsahuje i řadu podrobných návodů doplněných o detailní fotografie a nákresy, díky nimž si oděv, jaký nosili lidé v období 1. poloviny 15. století, mohou čtenáři sami zhotovit nebo jen vyzkoušet jednotlivé textilní techniky, které jsou k tomu potřeba.

O autorce

Mgr. Monika Černá – rozená Feyfrlíková

Je absolventkou oboru Historie – české dějiny v evropském kontextu na Univerzitě Karlově. Jako externistka působila také v Knihovně VHÚ a pracovala ve Státním okresním archivu Praha – východ. Nyní učí dějepis a pravidelně publikuje v historicky zaměřených časopisech. Badatelsky se zaměřuje na hmotnou kulturu a každodennost v pozdním středověku. Historii se věnuje i ve svém volnu v rámci reenactmentu a podílí se na organizaci kulturně-vzdělávacích akcí. Zbylý čas potom věnuje projektu Civitas Pragensis, reenactmentu v dalších historických obdobích a rodině.