O Monika Feyfrlíková - Černá

Monika Feyfrlíková - Černá vystudovala na FF UK obor Historie se zaměřením na české středověké dějiny. Pravidelně publikuje v českých periodikách články, které se vážou k hmotné kultuře a českým středověkým dějinám. Vydala publikace: Kuchyně pozdního středověku a Móda a odívání v husitské době. Mimo jiné v rámci působení ve spolku Civitas Pragensis organizovala seminář Řeči Besední, Dobývání hradu Sion a Hra o Kracavu.

Bitva u Hořic 1423 – Korouhev zrádců 2022

V sobotu 16. dubna 2022 jsme si po tříleté covidem nedobrovolně vynucené pauze opět připomenuli výročí bitvy u Hořic. Ačkoliv bylo počasí doslova nečekaně mrazivé, tak jsme si akci velice užili, byť v komornějším počtu.

Panská Bitva

Ve dnech 1. až 3. dubna 2022 se konala již dvanáctá Panská bitva a my jsme spolu s přáteli z Ogary Pogoni byli při tom. Na „bojišti“ se sešlo rekordních 171 reenactorů a to ještě značná část odpadla kvůli nemoci před akcí a jeho velikost dosahovala skoro sedmi kilometrů čtverečních v prostoru mezi obcemi Pokojovice - Chlístov - Markvartovice - Hvězdoňovice.

Minuteman 2022

Sejde se Lancknecht, Indián, Wermachťák, Husita a domobranec z 18. století. Myslíte, že se jedná o začátek vtipu, nebo maškarní ples? Nikoliv, pouze start 27. ročníku Zimního závodu zvaného Minuteman. Ten se každoročně koná poslední víkend v lednu a jeho účastníci mají jedinečnou možnost prověřit si hloubku svého odhodlání, schopnost přežít v nehostinných podmínkách a kvalitu historického vybavení, které musí odpovídat jimi zvolenému období.

Secvičná Sub Utraque v Kunraticích

Druhou lednovou sobotu roku 2022 jsme přijali laskavé pozvání Sub Utraque, které pořádalo secvičnou u Nového Hradu v Kunratickém lese. Spolu s Ogary Pogoni jsme tak měli možnost zdokonalit bojové dovednosti a ověřit kvalitu našich zbraní a zbroje.

Mezinárodní den alrcheologie v Oblastním muzeu a galerii v Mostě

16. 10. 2021 část členů Civitas Pragensis ve spolupráci s Ogary Pogoni vytvořila program v rámci Mezinárodního dne archeologie v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, který měl připomenout neúspěšné obléhání města pražany v roce 1421.

600. let od dobytí města Český Brod vojsky Pražanů

18. září 2021 jsme se účastnili trochu opožděné připomínkové akce, která se konala na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě a odkazovala na výročí 600 let od dobytí města vojsky Pražanů a jejich šlechtických spojenců 17. dubna 1421.

Válka a vojenství v době Jana Žižky

Spolek Civitas Pragensis se během posledního srpnového víkendu účastnil akce Válka a vojenství v době Jana Žižky v Trocnově. Naše sdružení zde tentokrát nebylo zastoupeno v nejhojnějším počtu, ale i tak zde hejtman nad střelci ze Svatoštěpánské ulice, přezdívaný Strakoš, udělal přednášku na téma střelby z horských kusů v době husitských válek.

Secvičná Sub Utraque

Třetí zářijový víkend roku 2021 uspořádal náš projekt Civitas Pragensis ve spolupráci s Ogary Pogoni Secvičnou svazu Sub Utraque na louce u mohyly na Lipské hoře. Ačkoliv organizaci provázela řada komplikací spojených se zkrácenou sezónou vlivem pandemie Covid-19, kvůli kterým jsme se nesešli zdaleka v tak hojném počtu, akce se velice vydařila.

Přejít nahoru