Civitas Pragensis spolu s Dobou Karlovou a Ogary Pogoni ve spolupráci s NKP Vyšehrad v sobotu 19. září 2020 v předstihu připomněli výročí bitvy pod Vyšehradem, která se udála 1. listopadu 1420. Střetlo se v ní vojsko pražanů posílené o spojence z řad orebitů, Žatce, Loun, české a moravské utrakvistické šlechty a hrstky táboritů s katolickým vojskem, v jehož čele stál Zikmund Lucemburský. V průběhu samotného střetu nebylo, jak víme díky dobovým kronikářům, o dramatické momenty nouze.

V rámci celodenního programu si návštěvníci mohli projít dobové vojenské ležení, vyzkoušet si střelbu z luku, ražbu mincí a podívat se na práci řemeslníků. V rámci komentované „módní přehlídky“ se seznámili s tím, jak se naši předkové v druhé polovině 14. století a v 1. polovině 15. století oblékali. V rámci programu také proběhl křest publikace Móda a odívání v husitské době a rozhovor s historikem Robertem Novotným o životě Zikmunda Lucemburského. Dále proběhla ukázka středověkého sokolnictví – vznešeného umění lovu a celodenní program završila připomínka bitvy pod Vyšehradem v živých obrazech.