Ve srovnání s předchozími lety provázela Svatováclavské střelecké slavnosti, které pořádá spolek Guardia Broda Bohemicalis, řada změn, přesto se ale velice vydařily. Kvůli omezením v souvislosti s pandémií Covid-19 byly slavnosti pouze pro účastníky, bez účasti diváků a doprovodného programu. Dále byly kvůli špatnému počasí posunuty o týden později oproti běžnému termínu 3. 10. 2020. Jinak ale probíhaly tradičně v přátelském a soutěživém duchu.

Stejně jako každý rok zahájila celodenní program přísaha střelců, po které následovala samotná střelba. Počasí se vyvedlo na jedničku a celkově se jednalo o velice příjemnou a pohodovou akci, kterou si naši členi velice užili. (I když si ji možná někteří úplně celou nepamatují. :-) )