Třetí zářijový víkend roku 2021 uspořádal náš projekt Civitas Pragensis ve spolupráci s Ogary Pogoni Secvičnou svazu Sub Utraque na louce u mohyly na Lipské hoře. Ačkoliv organizaci provázela řada komplikací spojených se zkrácenou sezónou vlivem pandemie Covid-19, kvůli kterým jsme se nesešli zdaleka v tak hojném počtu, akce se velice vydařila. Nesla se v neobvykle přátelském a družném duchu, byť se v jejím rámci dosti soutěžilo v nejrůznějších bojových, ale i oduševnělejších disciplínách. Počasí bylo ve srovnání s předchozím rokem, kdy jsme na stejném místě pořádali Sněm Pražského svazu, daleko vydařenější, což se také příjemně promítlo na celkovém vyznění akce.

Dopoledne proběhlo ve znamení boje. Šiky bojovníků se odebraly do nedalekého lesíka, ve kterém potom probíhaly bojové hry a samotná secvičná. Posilněni hovězím na švestkách a zlatavým mokem jsme se v odpoledních hodinách účastnili turnajů ve střelbě z kuše, zápasu a šermu dlouhým mečem. Po setmění přišel na řadu i kulturní program. Kromě básnického klání, proběhla také soutěž v disputaci a na závěr pijácká mše, na kterou navazovalo vyhlášení vítězů ze všech proběhlých disciplín. Večer tím však zdaleka neskončil. Pomalu přešel v přátelské rozmluvy na nejrůznější témata, a protáhl se tak do pozdních ranních hodin.

Rádi bychom tímto poděkovali starostovi obce Vitice za jeho laskavou podporu, s níž jsme mohli tuto kratochvíli zorganizovat a fotografovi Petrovi Prouzovi, že ji zachytil na fotografiích.