V sobotu 16. dubna 2022 jsme si po tříleté covidem nedobrovolně vynucené pauze opět připomenuli výročí bitvy u Hořic. Ačkoliv bylo počasí doslova nečekaně mrazivé, tak jsme si akci velice užili, byť v komornějším počtu. I když se nám dodnes k pozadí tohoto konfliktu, který se udál 20. dubna roku 1423 na vrchu Gothard jihovýchodně od Hořic, nedochovaly žádné podrobnější zprávy, kromě výsledku tohoto střetu, který poněkud lakonicky komentují Staré letopisy české: „Žižka pana Čeňka s jeho lidem bojem jest přemohl a vozy i braň bojovní jest mu odebral.“ Víme, že se zde střetla vojska orebitů v čele s Janem Žižkou, kterému stál po boku Diviš Bořek z Miletínka a Hertvík patrně z Ostružna a Rušinova s českými velmoži, které vedl Čeněk z Vartenberka. I přes tato zmiňovaná úskalí se ale organizátorům zdařilo připravit divácky vizuálně atraktivní podívanou.