O Monika Feyfrlíková - Černá

Monika Feyfrlíková - Černá vystudovala na FF UK obor Historie se zaměřením na české středověké dějiny. Pravidelně publikuje v českých periodikách články, které se vážou k hmotné kultuře a českým středověkým dějinám. Vydala publikace: Kuchyně pozdního středověku a Móda a odívání v husitské době. Mimo jiné v rámci působení ve spolku Civitas Pragensis organizovala seminář Řeči Besední, Dobývání hradu Sion a Hra o Kracavu.

600 let výročí bitvy o Vyšehrad

Civitas Pragensis spolu s Dobou Karlovou a Ogary Pogoni ve spolupráci s NKP Vyšehrad v sobotu 19. září 2020 v předstihu připomněli výročí bitvy pod Vyšehradem, která se udála 1. listopadu 1420. Střetlo se v ní vojsko pražanů posílené o spojence z řad orebitů, Žatce, Loun, české a moravské utrakvistické šlechty a hrstky táboritů s katolickým vojskem, v jehož čele stál Zikmund Lucemburský.

Svatováclavské střelecké slavnosti v Českém Brodě

Ve srovnání s předchozími lety provázela Svatováclavské střelecké slavnosti, které pořádá spolek Guardia Broda Bohemicalis, řada změn, přesto se ale velice vydařily. Kvůli omezením v souvislosti s pandémií Covid-19 byly slavnosti pouze pro účastníky, bez účasti diváků a doprovodného programu.

Přejít nahoru