Spolek Civitas Pragensis se během posledního srpnového víkendu účastnil akce Válka a vojenství v době Jana Žižky v Trocnově. Naše sdružení zde tentokrát nebylo zastoupeno v nejhojnějším počtu, ale i tak zde hejtman nad střelci ze Svatoštěpánské ulice, přezdívaný Strakoš, udělal přednášku na téma střelby z horských kusů v době husitských válek.

Tábořili jsme na louce u pomníku Jana Žižky z Trocnova, v místě nově vznikajícího skanzenu. Dopoledne proběhlo v klidném duchu, který obohatila Strakošova přednáška. Kromě ní se návštěvníci mohli seznámit s tím, jak naši předci bojovali tesákem, kopím, ale i dalšími chladnými zbraněmi. Program potom vyvrcholil bitvou, která obsahovala ukázky taktiky bitevních střetů a toho k jaké proměně v nich došlo během poměrně krátké doby v průběhu husitských válek. Velice přínosnou částí programu byla také demonstrace rozdílu boje pěchoty a šiku s jízdou.

Ačkoliv nám počasí nepřálo, dorazilo velké množství návštěvníků a i my jsme si akci náležitě užili. Rádi bychom také touto cestou poděkovali organizátorům akce, že jsme se jí mohli účastnit.

Další infromace naleznete přímo na stránkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích ZDE