Spolek Civitas Pragensis se během posledního srpnového víkendu účastnil akce Válka a vojenství v době Jana Žižky v Trocnově. Naše sdružení zde tentokrát nebylo zastoupeno v nejhojnějším počtu, ale i tak zde nebyla nouze o bohatý program.

Tábořili jsme na louce u pomníku Jana Žižky z Trocnova, v místě nově vznikajícího skanzenu. Dopoledne proběhlo v poklidném duchu. Návštěvníci se během něj mohli seznámit s tím, jak naši předci bojovali tesákem, kopím, ale i dalšími chladnými zbraněmi. Nadšenci historie pak ocenili přednášku hejtmana nad střelci ze Svatoštěpánské ulice, která posluchače zasvětila do střelby z horských kusů v době husitských válek. Program již tradičně v odpoledních hodinách vyvrcholil bitvou, která obsahovala ukázky taktik bitevních střetů a jejich proměn, k nimž v průběhu husitských válek během poměrně krátké doby došlo. Velice přínosnou částí programu byla také demonstrace rozdílu boje pěchoty a šiku s jízdou.

Ačkoliv nám počasí nepřálo, dorazilo velké množství návštěvníků. Věříme, že jsme si všichni program náležitě užili, a proto chceme poděkovat organizátorům za přípravu a uskutečnění akce.

Další infromace naleznete přímo na stránkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích ZDE